صحبت های دکتر کاوه قرنی زاده

آرتروز

تعویض مفصل

بیماری پرتس

تعویض مفصل

روش جدید تعویض مفصل

در ر فتگی مادرزادی لگن

در رفتگی لگن بزرگسالان

جراحی تعویض مفصل

پوکی استخوان

بیماری پرتس

جراحی لگن

درمان شکستگی پا

کنگره آلمان ۲۰۱۸

کنگره آلمان ۲۰۱۸

بیماری ران در جوانان

شکستگی مفاصل در سرما

شکستگی مفاصل در سرما

صحبت بیماران

عمل زانو

تعویض مفصل دو طرفه

رماتیسم مفصلی

رماتیسم شدید مفصلی

انحراف پای چپ

تعویض مفصل دو طرفه ران

انیمیشن جراحی

 

 

تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

اصلاح حرکات