صحبت های دکتر کاوه قرنی زاده

آرتروز

تعویض مفصل

بیماری پرتس

تعویض مفصل

روش جدید تعویض مفصل

در ر فتگی مادرزادی لگن

در رفتگی لگن بزرگسالان

جراحی تعویض مفصل

پوکی استخوان

بیماری پرتس

جراحی لگن

درمان شکستگی پا

کنگره آلمان ۲۰۱۸

کنگره آلمان ۲۰۱۸

بیماری ران در جوانان

شکستگی مفاصل در سرما

شکستگی مفاصل در سرما

درمان دررفتگی مادرزادی لگن

فیلم جراحی 

درمان دررفتگی مادرزادی لگن با تعویض مفصل

تعویض مفصل ران به روش قدامی

درمان شکستگی استابولوم

اصلاح کجی ران جوش نخورده

تعویض مفصل زانو به روش uni

تعویض مفصل زانو به روش uni

صحبت بیماران

عمل زانو

تعویض مفصل دو طرفه

رماتیسم مفصلی

رماتیسم شدید مفصلی

انحراف پای چپ

تعویض مفصل دو طرفه ران

انیمیشن جراحی

 

 

تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

اصلاح حرکات

Call Now Button