آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۹

صدا دادن زانو به معنای آرتروز است؟

صدا دادن زانو به معنای آرتروز است؟ صدا دادن زانو مورد شایعی است که بسیاری از مردم را نگران می کند. صدای تق تق، غژ غژ و صداهای مشابه بسیار شایع هستند. در اغلب موارد این صداها خفیف تر و در برخی موارد شدید تر هستند. آیا نیاز به نگرانی در مورد این صداها است؟ […]

read more »
Call Now Button