درمان دررفتگی لگن

درمان دررفتگی لگن برای درمان دررفتگی لگن در نوجوانان و بزرگسالان از روش استئوتومی گنز استفاده می شود. استئوتومی به معنای بریدن استخوان و تغییر وضعیت استخوان به منظور جهت دهی بهتر می باشد. استئوتومی بخش گوی شکل مفصل لگن با نام استئوتومی پری استابولار یا استئوتومی گنز شناخته می شود. جراحی استئوتومی گنز این […]

read more »
Call Now Button