Category: شکستگی لگن

راه رفتن بعد از شکستگی ران

راه رفتن بعد از شکستگی ران

راه رفتن بعد از شکستگی ران بعد از شکستگی ران، برنامه ای برای بازتوانی حرکتی فرد داده می شود تا به حرکت کردن فرد کمک

جوش نخوردگی شکستگی استخوان

جوش نخوردگی شکستگی استخوان

جوش نخوردگی شکستگی استخوان برخی از شکستگی های استخوان حتی بعد از درمان های جراحی و غیر جراحی به خودی خود ترمیم نمی شوند. در

شکستگی لگن در جوانان

شکستگی لگن در جوانان

شکستگی لگن در جوانان مفصل لگن محل اتصال انتهای استخوان ران یا فمور و استخوان لگن با نام استابولوم می باشد. شکستگی لگن می تواند

آسیب به لگن

آسیب به لگن

آسیب به لگن مفصل لگن در محل تلاقی استخوان ران و لگن قرار داشته و دو قسمت اصلی این مفصل شامل قسمت گوی شکل استخوان

شکستگی استابولوم

شکستگی استابولوم

شکستگی استابولوم شکستگی استابولوم در اثر ضربه شدید ( در تصادف با ماشین و یا افتادن از ارتفاع) در افراد جوان رخ می دهد. این

جراحی ترمیم مفصل ران

جراحی ترمیم مفصل ران

جراحی ترمیم مفصل ران در تعویض و یا آرتروپلاستی مفصل ران، مفصل ران مصنوعی (پروتز) با مفصل آسیب دیده تعویض می شود. جراحی تعویض مفصل

درمان شکستگی هیپ به روش بسته

درمان شکستگی هیپ به روش بسته

درمان شکستگی هیپ به روش بسته در برخی از شکستگی های مربوط به هیپ یا لگن و ران، ممکن است که متخصص ارتوپدی  از روش

درمان شکستگی لگن در سالمندان

درمان شکستگی لگن در سالمندان شکستگی لگن در سالمندان بیشترین عارضه ای است که در این دوره اتفاق می افتد. این عارضه بیشتر در سنین