آناتومی لگن انسان

آناتومی لگن انسان لگن یا مفصل لگن جزو حیاتی ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن انسان است. ساختمان لگن، یک ساختمان حلقوی است که باعث اتصال اندام های فوقانی به اندام های تحتانی می شود. ساختمان لگن که در میان بدن انسان قرار دارد، از قسمت پایین به استخوان های ران و از قسمت بالا […]

read more »
Call Now Button