دررفتگی لگن

دررفتگی لگن در این مقاله به دررفتگی لگن و آسیب به ناحیه لگن می پردازیم. دررفتگی لگن در نتیجه ی آسیب باعث در آمدن قسمت گوی شکل مفصل ران از قسمت کاسه ای مفصل می شود. دررفتگی لگن در نتیجه ی افتادن و یا ضربه شدید در موقعیت های مختلف مانند فعالیت های ورزشی که […]

read more »

آناتومی لگن انسان

آناتومی لگن انسان لگن یا مفصل لگن جزو حیاتی ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن انسان است. ساختمان لگن، یک ساختمان حلقوی است که باعث اتصال اندام های فوقانی به اندام های تحتانی می شود. ساختمان لگن که در میان بدن انسان قرار دارد، از قسمت پایین به استخوان های ران و از قسمت بالا […]

read more »
Call Now Button