ارتوکین تراپی

ارتوکین تراپی ارتوکین تراپی نوعی روش درمانی است که با تزریق به مفصل انجام می گیرد و مکانیسم دفاعی بدن را بالا برده و التهابات و درد را کاهش داده و تحت کنترل در می آورد. به این ترتیب عملکرد مفاصل را بهبود می بخشد. پروسه این روش به گونه است که خون از بیمار […]

read more »
Call Now Button