با کاربرد جدید PRP آشنا شوید!

با کاربرد جدید PRP آشنا شوید! اخیرا تزریق PRP یا همان تزریق پلاسمای غنی از پلاکت برای درمان درد مزمن پاشنه پا به کار می رود. PRP به پلاسمایی گفته می شود که به میزان زیادی پلاکت دارد و این مقدار از مقدار طبیعی که در خون وجود دارد خیلی بیشتر است. البته خون مایع  […]

read more »
Call Now Button