متخصص ارتوپد کودکان خوب در تهران

متخصص ارتوپد کودکان خوب در تهران بسیاری از ما خاطره کودکی خود مانند تاب دادن ما از بازو را به یاد داریم . این خاطره لذت بخش است اما می دانستید این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در بازو ، شانه در بزرگشالی شود که ریشه ای جز بازی های غیراستاندارد ندارد . […]

read more »
Call Now Button