تاثیر اضافه وزن در جراحی تعویض مفصل

تاثیر اضافه وزن در جراحی تعویض مفصل در صورتی که فردی خواهان انجام جراحی تعویض مفصل ران و یا زانو باشد، و از اضافه وزن نیز رنج می برد، توصیه پزشک به کم کردن وزن پیش از جراحی می باشد، این کار باعث می شود تا بیمار بدن سالم تری نیز داشته باشد. در صورتی […]

read more »
Call Now Button