بیماری کین باخ یا سیاه شدن استخوان مچ دست

بیماری کین باخ یا سیاه شدن استخوان مچ دست بیماری کین باخ (kienback)، یا همان سیاه شدن استخوان مچ دست جزو بیماری های نادر است که در پی آسیب دیدن مچ دست فرد، رخ می دهد. بیماری کین باخ منجر به درد مزمن و اختلال در عملکرد مچ دست می شود. بعد از هرگونه آسیب […]

read more »

شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات میزان و شدت شکستگی های ستون فقرات متفاوت است، برخی از شکستگی ها به علت آسیب جدی نیاز به درمان های اضطراری دارند، ممکن است بسیاری از شکستگی های ستون فقرات و مهره های کمر تحت تاثیر پوکی استخوان باشد. بیشتر شگستگی های ستون فقرات درقسمت پشتی قفسه سینه ودر پشت کمر […]

read more »
Call Now Button