تعویض مفصل زانو در جوانان ممکن است؟

تعویض مفصل زانو در جوانان تعویض مفصل زانو در جوانان به چه صورت است؟ همواره جراحی تعویض مفصل زانو برای درمان آرتریت زانوی شدید ( ورم مفصل زانو) در افراد مسن انجام می گیرد. در صورتی که در افراد جوان تر در دهه ۴۰ و ۵۰ زندگی خود به آرتریت زانوی شدید مبتلا باشند و […]

read more »
Call Now Button