جوش نخوردگی شکستگی استخوان

جوش نخوردگی شکستگی استخوان برخی از شکستگی های استخوان حتی بعد از درمان های جراحی و غیر جراحی به خودی خود ترمیم نمی شوند. در برخی موارد فاکتورهای متعددی در جوش نخوردگی استخوان تاثیر دارد. زمانی که شکستگی استخوان با شکست مواجه می شود به اصطلاح به آن جوش نخوردگی شکستگی استخوان گفته می شود. […]

read more »
Call Now Button