درمان دررفتگی لگن

درمان دررفتگی لگن برای درمان دررفتگی لگن در نوجوانان و بزرگسالان از روش استئوتومی گنز استفاده می شود. استئوتومی به معنای بریدن استخوان و تغییر وضعیت استخوان به منظور جهت دهی بهتر می باشد. استئوتومی بخش گوی شکل مفصل لگن با نام استئوتومی پری استابولار یا استئوتومی گنز شناخته می شود. جراحی استئوتومی گنز این […]

read more »

دررفتگی لگن

دررفتگی لگن در این مقاله به دررفتگی لگن و آسیب به ناحیه لگن می پردازیم. دررفتگی لگن در نتیجه ی آسیب باعث در آمدن قسمت گوی شکل مفصل ران از قسمت کاسه ای مفصل می شود. دررفتگی لگن در نتیجه ی افتادن و یا ضربه شدید در موقعیت های مختلف مانند فعالیت های ورزشی که […]

read more »
Call Now Button