درمان شکستگی هیپ به روش بسته

درمان شکستگی هیپ به روش بسته در برخی از شکستگی های مربوط به هیپ یا لگن و ران، ممکن است که متخصص ارتوپدی  از روش بسته برای درمان شکستگی استفاده کند. روش بسته برای درمان شکستگی لگن، بدون نیاز به شکافتن پوست است، و نیازی به عمل جراحی باز نیست. در این روش استخوان فرصتی […]

read more »

درمان شکستگی لگن با جراحی و بدون جراحی

درمان شکستگی لگن با جراحی و بدون جراحی شکستگی لگن و آسیب های جدی لگن در موارد جدی ممکن است سبب جراحی لگن و یا جراحی تعویض مفصل لگن توسط متخصص ارتوپدی  شود. ممکن است در برخی حالات فقط سر استخوان ران و لگن آسیب ببیند که در این حالت متخصص ارتوپدی سعی در ثابت […]

read more »

روش درمان شکستگی لگن

روش درمان شکستگی لگن   اغلب برای درمان شکستگی لگن فرد در بیمارستان بستری شده و در روز مراجعه و یا فردای روز مراجعه اقدام به جراحی ترمیم شکستگی لگن و تعویض همه یا قسمتی از لگن فرد خواهد شد.برای انجام جرای لگن چندین روش جراحی وجود دارد که انتخاب نوع جراحی با توجه به […]

read more »

شکستگی لگن

شکستگی لگن در مواردی که ضربه و یا فشار های شدیدی به لگن خاصره فرد وارد می شود شکستگی های متفاوتی به وجود می آید که به طیف مجموعه این شکستگی ها، شکستگی لگن گفته می شود. این شکستگی نواحی مختلفی از لگن را شامل می شود و دارای انواع مختلفی نیز می باشد. شکستگی […]

read more »
Call Now Button