علت انحراف لگن خاصره چیست؟

علت انحراف لگن خاصره چیست؟ ‎انحراف حلقه لگنی یا همان لگن خاصره می تواند منجر به کمر درد، درد اعصاب لگن، بی حسی و یا گز گز پاها شود. زمانی که وضعیت دنبالچه و لگن بدن تغییر کند نه تنها حرکت لگن خاصره محدود می شود بلکه فشاری که به پایین کمر وارد می شود […]

read more »
Call Now Button