علت سیاه شدن سر استخوان ران

علت سیاه شدن سر استخوان ران علت سیاه شدن سر استخوان ران چیست؟ سیاه شدن سر استخوان یا استئونکروز با نام های مختلفی شناخته می شود. در این وضعیت خون به طور مناسب و به مقدار کافی به استخوان سر ران نمی رسد. استخوان یک بافت زنده می باشد که برای ادامه حیات نیازمند خون […]

read more »

سیاه شدن سر استخوان ران و عمل جراحی تعویض مفصل لگن

سیاه شدن سر استخوان ران و عمل جراحی تعویض مفصل لگن در مواردی که به استخوانی که در سر ران قرار دارد به دلایل مختلف خون نرسد، استخوان سر ران دچار بیماری می شود که اصطلاحا آن را سیاه شدن سر استخوان ران یا نکروز آواز کولر سر استخوان فمور (AVN) می نامند. دلایل اصلی […]

read more »

سیاه شدن سر استخوان ران

نحوه ایجاد بیماری سیاه شدن سر استخوان ران در ناحیه لگن (نکروز) و معرفی آن نکروز آواز کولر سراستخوان ران (Avascular Necrosis of the femoral head) که به استئونکروز (Osteonecrosis) نیز معروف است در زبان عامیانه به عنوان سیاه شدن سر استخوان ران یا مفصل لگن شهرت دارد. این بیماری به این گونه است که […]

read more »
Call Now Button