شکستگی بعد از تعویض مفصل ران

شکستگی بعد از تعویض مفصل ران شکستگی استخوان بعد از جراحی تعویض مفصل ران ، یکی از عوارض بعد از جراحی است که به ندرت اتفاق می افتد. این حالت عمدتا در افراد مسنی که ضخامت استخوان های شان کم شده، و یا شرایط خاص پزشکی دارند، شایع می باشد. علل شکستگی بعد از تعویض […]

read more »
Call Now Button