علت سیاه شدن سر استخوان ران

علت سیاه شدن سر استخوان ران علت سیاه شدن سر استخوان ران چیست؟ سیاه شدن سر استخوان یا استئونکروز با نام های مختلفی شناخته می شود. در این وضعیت خون به طور مناسب و به مقدار کافی به استخوان سر ران نمی رسد. استخوان یک بافت زنده می باشد که برای ادامه حیات نیازمند خون […]

read more »

سیاه شدن سر استخوان ران

نحوه ایجاد بیماری سیاه شدن سر استخوان ران در ناحیه لگن (نکروز) و معرفی آن نکروز آواز کولر سراستخوان ران (Avascular Necrosis of the femoral head) که به استئونکروز (Osteonecrosis) نیز معروف است در زبان عامیانه به عنوان سیاه شدن سر استخوان ران یا مفصل لگن شهرت دارد. این بیماری به این گونه است که […]

read more »
Call Now Button