عمل تعویض مفصل زانو از نوع نیمه یا  ناکامل 

عمل تعویض مفصل زانو از نوع نیمه یا  ناکامل در طول جراحی تعویض مفصل زانو استخوان ها و غضروف های آسیب دیده با اجزای فلزی و پلی اتیلن مخصوص جایگزین می شوند. در جراحی تعویض مفصل زانو از نوع نیمه یا ناکامل که با نام تعویض جزئی مفصل زانو هم شناخته می شود، تنها بخشی […]

read more »
Call Now Button