لغزش اپی فیز سر استخوان ران (بیماری اسلیپ)

لغزش اپی فیز سر استخوان ران (بیماری اسلیپ) مفصل ران، متشکل از سر توپی شکل (سر استخوان فمورال) و سوکت (استابولوم) می باشد. غضروف، سطح سوکت و سر استخوان فمورال را پوشش می دهد و موجب تسهیل حرکات مفصل ران می شود. لغزش اپی فیز سر استخوان ران (بیماری اسلیپ)، اختلالی است که بیشتر در […]

read more »
Call Now Button