Tag: پیوند استخوان

پیوند استخوان

پیوند استخوان

پیوند استخوان پیوند استخوان، ممکن است در هر نقطه از بدن انجام شده، و طی اعمال جراحی توسط متخصص ارتوپدی،  یک استخوان سالم  را به