درمان اختلاف طول پا یا سندرم پای کوتاه 

درمان اختلاف طول پا یا سندرم پای کوتاه اختلاف طول پا که در برخی منابع با نام سندرم پای کوتاه هم شناخته می شود، به اختلاف طول کلی پا گفته می شود. به جز در موارد شدید بیماری، اختلاف طول پا تاثیری بر عملکرد پاها نمی گذارد و نیازی به درمان ندارد. آیا کوتاهی پا […]

read more »
Call Now Button