Tag: درمان بیماری پرتس

درمان بیماری پرتس

درمان بیماری پرتس

درمان بیماری پرتس بیماری پرتس وضعیتی است که در کودکی اتفاق می افتد و در شرایطی که خون به سر استخوان ران یا همان قسمت

بیماری پرتس

بیماری پرتس

بیماری پرتس چیست؟ پرتس که با سیاه شدگی سر استخوان ران در کودکان شناخته می شود، نوعی بیماری مفصلی نادر در کودکان به شمار می