Tag: درمان ساییدگی زانو

آرتروز زانو 1

درمان ساییدگی زانو

اگر بخواهیم صادق باشیم ساییدگی و التهاب زانو درمان قطعی ندارد و تنها می توان با کمک برخی روش ها به تسکین درد و ناراحتی