شکستگی لگن در جوانان

شکستگی لگن در جوانان مفصل لگن محل اتصال انتهای استخوان ران یا فمور و استخوان لگن با نام استابولوم می باشد. شکستگی لگن می تواند در ناحیه استابولوم و یا انتهای استخوان ران اتفاق بیفتد. شکستگی لگن در جوانان به دلایل مختلفی رخ می دهد که در اکثر موارد ناشی از یک آسیب و ضربه […]

read more »
Call Now Button