انواع شکستگی های اطراف مفصل ران و لگن

انواع شکستگی های اطراف مفصل ران و لگن شکستگی لگن و مفصل های ران یکی از خطرناکترین شکستگی ها به خصوص در افراد سالمند است. زیرا تعویض مفصل، و یا ترمیم مفصل در افراد مسن به علت داشتن پوکی استخوان و ضعیف بودن استخوان ها بسیار سخت است. در افراد مسن به علت نداشتن تعادل […]

read more »
Call Now Button