Tag: عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو همانطور که از اسمش مشخص است در اثر بیش از حد عقب بودن زانو است. در این حالت زانو از شکل طبیعی