Tag: علائم دررفتگی کتف

دررفتگی-شانه

دررفتگی شانه

دررفتگی شانه مفصل شانه یکی از متحرک ترین مفصل های بدن است. به همین خاطر، بیشتر در معرض آسیب و دررفتگی قرار دارد. دررفتگی مفصل