Tag: علت در رفتن زانو چیست

در رفتگی زانو

دررفتگی زانو

دررفتگی زانو به زمانی گفته می شود که استخوان های تشکیل دهنده مفصل زانو از جای خود در می روند و جابه جا می شوند.