Tag: عمل نکردن رباط صلیبی

عکس-رباط-صلیبی-Asl

جراحی بازسازی رباط صلیبی ACL

جراحی بازسازی رباط صلیبی ACL یکی از آسیب های شایع زانو آسیب به رباط صلیبی قدامی زانو یا anterior cruciate ligament یا همان ACL است.