Tag: عوارض تزریق prp در زانو

تزریق پی آر پی برای آرتروز

درمان آرتروز با تزریق PRP

تزریق PRP یا پلاسمای غنی از پلاکت، یکی از شیوه های درمان غیر جراحی آرتروز است که برای درمان آرتروز لگن و زانو استفاده می

عکس تزریق PRP در پاشنه پا

با کاربرد جدید PRP آشنا شوید!

با کاربرد جدید PRP آشنا شوید! اخیرا تزریق PRP یا همان تزریق پلاسمای غنی از پلاکت برای درمان درد مزمن پاشنه پا به کار می