Category: آسیب های زانو

آرتروز زانو 1

درمان ساییدگی زانو

اگر بخواهیم صادق باشیم ساییدگی و التهاب زانو درمان قطعی ندارد و تنها می توان با کمک برخی روش ها به تسکین درد و ناراحتی

شایع ترین آسیب های زانو

شایع ترین آسیب های زانو

مفصل زانو در بدن انساس یکی از اساسی ترین مفاصل بدن است، بدن انسان بر پایه مفصل زانو قادر به حرکت و انجام فعالیت های

عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو همانطور که از اسمش مشخص است در اثر بیش از حد عقب بودن زانو است. در این حالت زانو از شکل طبیعی

پارگی منیسک زانو

پارگی منیسک زانو

پارگی منیسک زانو یکی از متداول ترین آسیب های زانو است. هرگونه فعالیتی که باعث پیچ خوردگی یا چرخش زانو شود، مخصوصاً زمانی که وزنی

مدت زمان عمل تعویض مفصل زانو

مدت زمان عمل تعویض مفصل زانو

مدت زمان عمل تعویض مفصل زانو بیماران معمولاً همان روز جراحی تعویض مفصل زانو ، به بیمارستان می روند و بستری می شوند. جراح و